دانلود موزیک

دانلود اهنگ آلا سلام la tebee + متن و ترجمه

آهنگ La Tebee از Alaa Salam

دی اﻟﻘﺴﻮه ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻰ ﻣﺮه ﻣﺮه
اﻟﻘﺴﻮه ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻰ ﻣﺮه
ﻳﺎ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻟﻴﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﻟﻴﻞ
ﻟﻴﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﻟﻴﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﻟﻴﻞ
ﻳﺎ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻟﻴﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﻟﻴﻞ
ﻳﺎ ﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﻟﻴﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﻟﻴﻞ
ﻳﺎ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻟﻴﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﻟﻴﻞ
ﻳﺎ ﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﻟﻴﻞ
وﺟﻤﺎﻟﮏ ﺳﻜﺮی وﺟﻤﺎﻟﮏ ﺳﻜﺮی
دی اﻟﻘﺴﻮه ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻰ ﻣﺮه ﻣﺮه
اﻟﻘﺴﻮه ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻰ ﻣﺮه

وﺟﻤﺎﻟﮏ ﺳﻜﺮی وﺟﻤﺎﻟﮏ ﺳﻜﺮی

أﻨﺎ ﻛﻨﺖ ﺑﻮﺻﻔﮏ آه
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ أﻌﺮﻓﮏ آه
أﻨﺎ ﻛﻨﺖ ﺑﻮﺻﻔﮏ آه
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ أﻌﺮﻓﮏ آه
أﺘﺎرﻳﮏ ﻣﺶ داری ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ

أﻨﺎ ﻗﻮﻟﺖ ﻳﺎ ﺗﺮى آه
إﻴﻪ ﺑﺲ اﻟﻠﻰ ﺟﺮى آه
أﻨﺎ ﻗﻮﻟﺖ ﻳﺎ ﺗﺮى آه
إﻴﻪ ﺑﺲ اﻟﻠﻰ ﺟﺮى آه
ده اﻟﻨﻮم ﺧﺎﺻﻢ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ
اﻟﻨﻮم ﺧﺎﺻﻢ ﻋﻴﻨﻴﺎ

دی اﻟﻘﺴﻮه ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻰ ﻣﺮه ﻣﺮه
اﻟﻘﺴﻮه ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻰ ﻣﺮه

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا