دانلود موزیک

آهنگ خارجی Dance Monkey از Tones and i

دانلود آهنگ شاد خارجی Dance Monkey از Tones and i به همراه متن و ترجمه آهنگ

متن و ترجمه آهنگ Dance Monkey

They say, Oh my God, I see the way you shine
اونا میگن، اوه خدای من، راهی که داری توش می‌درخشتی رو می‌بینم (می‌بینم چطوری داری می‌درخشی)

Take your hands, my dear, and place them both in mine
دستاتو بیار، عزیزم، و هردوشو (جفت دستاتو) بزار تو مال من (دستای من)
مفهوم: دستاتو بزار تو دستم یا دستاتو بده بِم یا دستامو بگیر

You know you stopped me dead while I was passing by
می‌دونی که تو باعث شدی وقتی داشتم رد می‌شدم خشکم بزنه و متوقف شم

And now I beg to see you dance just one more time
و حالا دارم التماس می‌کنم تا فقط یه بار دیگه بزاری رقصیدنتو ببینم

Ooh, I see you, see you, see you every time
اووه، من می‌بینمت، می‌بینمت، می‌یینمت هر دفعه

And oh my I, I, I, I like your style
و اوه من، من  من استایلتو دوست دارم

You, you make me, make me, make me wanna cry
تو، تو باعث میشی، باعث میشی، باعث میشی بخوام گریه کنم

And now I beg to see you dance just one more time
و حالا التماس می‌کنم تا یه بار دیگه رقصیدنتو ببینم

So they say
پس اونا میگن

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام

I’ve never seen anybody do the things you do before
من تاحالا ندیده بودم کسی کارایی رو که تو میکنی، بکنه

They say
اونا میگن

Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام

And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که تموم میکنی (رقصیدنو)، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

I said, Oh my God, I see you walking by
گفتم، اوه خدای من، می‌بینم که کنارم (باهام) قدم می‌زنی

Take my hands, my dear, and look me in my eyes
دستامو بگیر، عزیزم، و تو چشام نگا کن

Just like a monkey I’ve been dancing (dancin’) my whole life
فقط (درست) مثل یه میمون، کل زندگیمو رقصیده بودم (کل زندگیمو مشغول رقصیدن بودم)

But you just beg to see me dance just one more time
ولی تو فقط التماس می‌کنی تا یه بار دیگه رقصیدن منو ببینی

Ooh, I see you, see you, see you every time
اووه، من می‌بینمت، می‌بینمت، می‌یینمت هر دفعه

And oh my, I, I, I, I like your style
و اوه من، من  من استایلتو دوست دارم

You, you make me, make me, make me wanna cry
تو، تو باعث میشی، باعث میشی، باعث میشی بخوام گریه کنم

And now I beg to see you dance just one more time
و حالا التماس می‌کنم تا یه بار دیگه رقصیدنتو ببینم

So they say
پس اونا میگن

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام

I’ve never seen anybody do the things you do before
من تاحالا ندیده بودم کسی کارایی رو که تو میکنی، بکنه

They say
اونا میگن

Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام

And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که تموم میکنی (رقصیدنو)، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

They say
اونا میگن

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه

I’ve never seen anybody do the things you do before
من تاحالا ندیده بودم کسی کارایی رو که تو میکنی، بکنه

They say
اونا میگن

Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام

And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که تموم میکنی (رقصیدنو)، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
اووه، اووه، اووه، اووه، اووه(Do it all again, do it all again, do it all again)
دوباره همشو انجام بده، دوباره همشو انجام بده، دوباره همشو انجام بده
Oh-oh, oh-oh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh
(Do it all again, do it all again, do it all again)
Ooh, ah-ah, ah-ah

So they say
پس اونا میگن

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام

I’ve never seen anybody do the things you do before
من تاحالا ندیده بودم کسی کارایی رو که تو میکنی، بکنه
They say
اونا میگن
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام
And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که تموم میکنی (رقصیدنو)، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

They say
اونا میگن
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام
I’ve never seen anybody do the things you do before
من تاحالا ندیده بودم کسی کارایی رو که تو میکنی، بکنه
They say
اونا میگن
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام
And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که تموم میکنی (رقصیدنو)، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

مطالب بیشتر: دانلود آهنگ سلام علیکم

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا